INFORMACIÓ PRÀCTICA

Com funciona el Rusc?

El Rusc segueix el calendari escolar municipal d’Olot, coincidint amb tots els festius de la resta de centres educatius de la ciutat. 

Horari Lectiu: dilluns a divendres, de 8.30 h a 15 h.

La recollida és entre les 14.30 h i les 15 h.

Quotes curs 2024-25

Quota Ordinària: 355€. 12 mensualitats màxim fraccionament.

Descompte Germans: -25% de descompte a la quota del 2n infant

Matrícula: 200€ anual (100€ es paguen el mes de juny i 100€ es paguen al setembre)

Manteniment: 60€. Per família i curs

Neteges: 100€. Quota anual per a les famílies que NO volen participar de la roda de neteges, si no es paga aquesta quota caldrà destinar 8h de neteges distribuïdes en 3 jornades de dissabte al matí.

Jornades de treball: 4 jornades l’any. No participar té un cost de 50€/família per cada jornada

Aportació Inicial: 500€. Només es fa un cop, a l’entrar el Rusc, i és per unitat familiar

Jornades de treball

Se n’organtizen 4 al llarg del curs i són d’obligatòria participació per a les famílies del Rusc.

Són jornades dedicades a la millora dels espais i dels materials, per fer del Rusc un entorn més bonic, amable i ric per als infants.

Les famílies que no volen o no poden participar-hi han de fer una aportació de 50€/jornada.

Aquests diners es destinen igualment a la millora dels espais, a la compra de material, al lloguer de professionals externs per a determinades tasques,…

Comissions

Són grups que faciliten i permeten que tothom es vinculi i es responsabilitzi de
l’espai i de les organitzacions del Rusc.

Actualment només està en funcionament la Comissió de Jardineria i la Comissió de Materials Pedagògics.

Les famílies que participen d’una comissió estan exemptes de participar de les jornades de treball.